TCS gen AI crop

TCS lanserer nytt satsningsområde for generativ KI i samarbeid med AWS

Etter å ha gitt 150 000 konsulenter opplæring i generativ KI tar TCS neste steg ved å lansere et nytt forretningsområde i samarbeid med AWS. De skal ta i bruk rammeverk for ansvarlig utvikling av KI samt selskapets innovasjonshubber (Pace Ports™) for å bygge et bredt tilbud til ulike bransjer.

Tata Consultancy Services (TCS) lanserte nylig et eget forretningsområde innen generativ kunstig intelligens (KI) i samarbeid med Amazon Web Services (AWS). Hensikten er å hjelpe kunder dra nytte av det fulle potensialet i KI samt AWS sine tjenester innen generativ KI. Dette skal hjelpe kunder med å transformere ulike deler av verdikjeden for å oppnå gode forretningsresultater og vekst.

På verdensbasis har generativ KI allerede fanget oppmerksomheten til fleste virksomheter, også her i Norge. TCS var tidlig ute med å hjelpe kunder på tvers av ulike fagområder med å utforske relevante bruksområder for generativ KI gjennom flere pilotprosjekter verden over.

150 000 TCS-konsulenter har fått opplæring innen generativ KI

For å bistå kunder ytterligere har TCS investert i opplæring for 150 000 ansatte i generativ KI. TCS jobber nå med å videreutvikle denne ekspertisen ved å sertifisere over 25000 ansatte i AWS sine generativ KI-tjenester i tillegg til lanseringen av det nye forretningsområdet for generativ KI.

Gjennom dette forretningsområdet skal TCS hjelpe virksomheter med å velge ut og raskt skalere løsninger til spesifikke forretningsbehov og transformere organisasjoner ved hjelp av AWS sine tjenester, som Amazon Bedrock. Konsulenter i TCS kan bistå kunder med å utforske de beste bruksområdene for KI i deres forretningskontekst og eksperimentere i fellesskap rundt generativ KI-drevne løsninger.

Dette samarbeidet kan blant annet finne sted på TCS sine ulike innovasjons- og forskningshubber, kalt TCS Pace Ports™. Disse finnes i flere større byer, som New York, Pittsburgh, Toronto, Amsterdam og Tokyo. Her kan teamet dra nytte av arbeidet utført av akademiske forskere og oppstartsbedrifter fra TCS sitt innovasjonsnettverk.

– For å gjøre generativ KI-implementering effektiv og trygg må vi tilnærme oss teknologien på en helhetlig måte på tvers av flere dimensjoner. Dette inkluderer kreativitet, produktivitet og forretningsverdi. Gjennom investeringen i å bygge opp kompetanse innen generativ KI, samarbeidet med AWS og vår kunnskap knyttet til kundenes forretning kan vi hjelpe dem med å realisere potensialet som finnes i generativ KI, for å drive vekst og transformasjon, sier Krishna Mohan, Deputy Head, TCS AI.Cloud unit.

Prevas ny crop

Prevas ønsker velkommen til ny Teamlead & prosjektleder i Norge

Prevas har fått en ny teamlead & prosjektleder på Oslo-kontoret, Sofya Kapustina (37). Sofya har lang erfaring fra IKT-leveranser, prosjekt- og teamledelse med spisskompetanse innen utvikling av IT- og virksomhetsprosesser. 

egmaintenance-havlandet crop

Havlandet Havbruk AS og EG Maintenance utvider samarbeid om vedlikeholdet

Havlandet Havbruk AS ønsker å effektivisere vedlikeholdsarbeidet og har valgt å utvide samarbeidet med EG ved å ta i bruk EG Maintenance.  Implementering av EG Maintenance hos Havlandet vil bidra til en effektiv og strømlinjeformet driftsforvaltning for selskapets enheter.

OO oppkjøp Jan-Erik Storsve og Øyvind Nistad crop

Otto Olsen AS utvider produktporteføljen med oppkjøp av TR Fastenings Norge AS

Otto Olsen AS kunngjør fullført oppkjøp av TR Fastenings Norge AS, en betydelig utvidelse av sin allerede omfattende produktportefølje. Som en anerkjent norskeid virksomhet med solid erfaring og høy teknisk ekspertise, leverer Otto Olsen AS allerede et bredt spekter av produkter til ulike industrier.

670658562

Kiwas NDT-virksomhet overføres til IKM Inspection

Fra 4. april 2024 vil Kiwa Norges NDT-virksomhet bli overført i sin helhet til IKM Inspection AS. Avtalen som nå er inngått mellom Kiwa AS og IKM Inspection AS medfører at all aktivitet og medarbeidere knyttet til NDT-tjenester med tilhørende utstyrspark i Norge overdras.