ABB Topsø crop

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk (Solid Oxide Electrolysis Cells).

Målet er å stadig utvikle prosesser for å redusere kostnader, forbedre sikkerheten og sikre en effektiv prosjektgjennomføring via standardisering.

Etterspørselen etter grønne hydrogenprosjekter vokser, og produksjonsnivået kan potensielt øke betydelig innen 2030 hvis alle annonserte prosjekter blir realisert. Ifølge Det internasjonale energibyråets (IEA) Global Hydrogen Review 2023* kan den årlige produksjonen av hydrogen nå 38 millioner tonn per år i 2030, med nesten 75 prosent fra elektrolysatorer som drives av fornybar energi.

Danmark først ut

Topsøe bygger nå sin første SOEC-fabrikk i Herning i Danmark. Den forventes å være i drift mot slutten av 2024. Ved å bygge videre på prosjekterfaringen fra Herning-fabrikken, vil alliansen kunne bygge den neste fabrikken mer effektivt gjennom et standardisert konsept.

Den neste fabrikken vil – forutsatt endelig investeringsbeslutning – bygges i Chesterfield, Virginia. Denne fabriken forventes å være i drift innen 2028.

 – Vi er forpliktet til å ta en ledende rolle i å drive energiovergangen fremover. E-drivstoff er en viktig del av ligningen for å nå global netto null i 2050, og vi må skalere elektrolyserkapasitet og produksjon av e-drivstoff i et høyere tempo enn det som skjer i dag, sier Kim Hedegaard, administrerende direktør for Topsøe  Power-to-X.

– Våre SOEC-løsninger for produksjon av grønt hydrogen kan gi et betydelig bidrag til e-drivstofføkonomien, og med alliansen kan vi bygge vår neste SOEC-fabrikk raskere og mer effektivt, sier han.

Krever samarbeid

– Å drive energiovergangen videre i et akseptabelt tempo og skala vil kreve samarbeid og balanse mellom eksisterende og nye teknologier, drevet av formelle partnerskap som spenner over hele energiverdikjeden, sier Brandon Spencer, administrerende direktør i ABB Energy Industries.

– Ved å slå oss sammen med Topsøe og Fluor og levere vår automasjons- og elektriske ekspertise som en del av denne alliansen, kan vi støtte skalering av teknologi som gjør det mulig å bevege seg mot et utslippsnøytralt samfunn, legger han til.

Avkarbonisering

–  Fluor er stolt over å være en del av dette samarbeidet som støtter toppmoderne produksjon av elektrolysatorer for grønt hydrogen som en del av den globale energiovergangen. Fluor ser frem til å fortsette å hjelpe våre kunder og partnere med å nå sine mål for avkarbonisering, sier Richard Meserole, direktør for forskningsviksomheten i Fluors Advanced Technologies & Life.

Grønt hydrogen

Topsøes SOEC-elektrolyseteknologi er en modulær design som opererer ved betydelig høyere temperaturer sammenlignet med andre elektrolyserteknologier - en testet og velprøvd prosess som muliggjør industriell produksjon av grønt hydrogen ved hjelp av fornybar elektrisitet.

Kombinert med spillvarme fra nedstrøms produksjon (fra ammoniakk-, metanol- eller stålproduksjon), vil Topsøes SOEC-teknologi produsere mer hydrogen av tilført effekt sammenlignet med konvensjonelle elektrolyserteknologier. Det gir mulighet for den laveste hydrogenkostnaden per megawattvolum, uansett bransje.

MoreScope crop

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic investerer i MoreScope AS

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS. MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.