Kiwa tank crop

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Det er eier av tanker og tankanlegg som har ansvar for at gjeldende lover og direktiver følges. Leder for Inspeksjon Øst i Kiwa, Gry Eian, understreker at tanker utsettes for store påkjenninger, og for å holde tanken i drift og foreta korrekt vedlikehold til rett tid, kreves det jevnlige kontroller.

- Under en slik inspeksjon undersøker vi tanken og tilhørende komponenter for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon, sier Eian og tilføyer:

- Ved hjelp av avanserte ikke-destruktive metoder (NDT) kan dette gjøres enkelt og kostnadseffektivt med svært pålitelige resultater. Vi gjør også en vurdering av tankens tilstand i henhold til den internasjonale standarden EEMUA 159.

Sikkerhet er helt fundamentalt

Daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon, understreker at inspeksjonen av svovelsyretanken som Kiwa utfører, spiller en vesentlig rolle i arbeidet med vedlikehold og sikker drift av tanken.

- For oss er det helt fundamentalt at sikkerhetsaspektet er ivaretatt. Tankterminalen til Acinor med tilhørende rørledninger har en lagringskapasitet på 16 000 tonn. Det sier seg selv at en lekkasje ville ha katastrofale konsekvenser, sier de Flon og fortsetter:

- Svovelsyre er jo et svært farlig produkt hvis det skulle komme på avveie. Sikkerheten til dem som har arbeidsplassen sin i tilknytning til terminalen har førsteprioritet, og miljøaspektet er selvfølgelig også helt sentralt. I tillegg kommer de økonomiske følgene en slik hendelse ville ha fått.

Omfattende regelverk

Ifølge de Flon har Acinor lagt ned et betydelig arbeid i å få oversikt over det omfattende regelverket som virksomheten skal være i samsvar med.

- Både Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i en virksomhet som vår. Vi har gjort en stor innsats for å forstå og etterleve gjeldende lover og forskrifter og lage et system som passer for oss, forklarer de Flon og utdyper:

- Samtlige tiltak, som vedlikeholdsplaner og inspeksjonsrutiner, er utarbeidet med utgangspunkt i risikoanalyser. Vi er også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. For oss er det et bevisst valg å la en uavhengig tredjepart kikke oss i kortene og få en ekstern vurdering av sikkerhetsarbeidet vårt.

Kompetanse på tankanlegg

Daglig leder forteller at erfaringen med denne type lagertanker var noe av grunnen til at Acinor valgte å bruke Kiwa som inspeksjonsorgan.

- Vi opplever at Kiwa har høy kompetanse på sitt felt. Vi stoler på de observasjonene som blir gjort og rapporten som sier hva som må utbedres og hva som er i orden. Jeg er godt fornøyd med arbeidet Kiwa har utført både i forbindelse med denne inspeksjonen og ved forrige inspeksjon for fem år siden. Kontinuiteten i samarbeidet utgjør også en viktig verdi, avslutter de Flon.

 

Semcon hydrogen crop

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen er en av EUs prioriteringer og avgjørende for å nå EUs grønne vekststrategi.

Les mer
Victoria prosessoperatør crop

Victoria (24) jobber som prosessoperatør

Økningen er ikke stor, men det går riktig vei

Stadig flere jenter søker seg til yrkesfag. Kvinner i bransjen mener det er viktig å vise at også de kan jobbe i mannsdominerte yrker.  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det aldri før har vært så mange jenter som søker seg til de tradisjonelle "mannsyrkene" innen bygg, anlegg og teknologifag. 

Les mer
Parker PTFE slange crop

Ny, avansert PTFE-slange fra Parker overgår begrensningene til andre typer slanger

Har mange fordeler takket være avansert design og optimaliserte materialer

Parker Hannifin lanserer 2030T-V70CON avansert PTFE-slange, utviklet av Polymer Hose Division Europe. Dette avanserte nye produktet er ideelt for en rekke krevende bruksområder, som for eksempel områder som involverer aggressive medier, høyt trykk, mekanisk stress, høy temperatur, korrosjon eller UV.

Les mer
NORD-SAFOMI crop

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 

Les mer