default

Vesterålen Marine Oil åpnet ny stor fabrikk

Vesterålen Marine Olje har utvidet produksjonslokalene og investert i ny innovativ teknologi som gir banebrytende muligheter i produksjon av fiskeolje. Onsdag 22.mai ble det nye anlegget åpnet av statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansson (AP) i Nærings- og Fiskeridepartementet.

Det nye anlegget har kapasitet til å ta imot langt større mengder råstoff, og er modernisert med ny teknologi som vesentlig øker utnyttelsesgraden av råstoffet som brukes i fiskeoljeproduksjon.

- Nytt anlegg øker produksjons- og lagringskapasitet, samtidig som vi iverksetter en mer avansert råvareutnyttelse der vi utnytter potensialet til råvarene til fulle. Vi har investert i nytt prosessutstyr for enzymatisk hydrolyse, en teknologi som ikke tidligere er benyttet i produksjon av tran. Vi er stolte over å påbegynne et arbeid som er banebrytende i vår bransje. Med høy utnyttelsesgrad får vi en bedre ressursøkonomi, og kan utnytte mer av fisken til humant konsum, sier Stian Frivåg, daglig leder i Vesterålen Marine Olje.

Det nye anlegget ligger helt ytterst i havna på Myre i Øksnes kommune i Vesterålen, som i dag er en av Norges største og viktigste havner for mottak av hvitfisk. Gjennom enzymatisk hydrolyse skal anlegget på sikt kunne oppnå en vesentlig bedre ressursutnyttelse av marine proteiner fra lever. I dag benyttes all protein fra lever til fiskefôr, mens den nye teknologien gjør at det nå kan benyttes til humant konsum.

Dette betyr i praksis at restråstoff som tidligere gikk til dyrefor eller ble kastet får en fornyet verdi som høyverdig proteiner, forklarer Frivåg.

Investerer for fremtiden

Vesterålen Marine Olje har investert om lag 100 millioner kroner i det nye anlegget, som nå blir et hovedanlegg for Möller’s Tran. Vesterålen Marine Olje henter råstoff langs hele kysten i Nordland, Troms og Finnmark.

- Vi har store forventinger til dette anlegget, som ikke bare effektiviserer og moderniserer produksjonen, men også blir ett av våre viktige vekstanlegg. Norske råvarer er ettertraktet langt utover Norges grenser og med slike investeringer sikrer vi både en god verdikjede, og en mer robust forretningsvirksomhet, sier Tomas Settevik, som er styreleder i Orkla Health, som eier Vesterålen Marine Olje. Settevik deltok på åpningen av anlegget.

Møllers Tran er i dag en stor eksportvare og selges i mer enn 30 markedet over hele verden. Produktet er ettertraktet fordi det har en unik verdikjede basert på råvarer fra villfisk i norske farvann.

Fra kjeller til storskala produksjonsanlegg

Vesterålen Marine Olje ble etablert som et grunder foretak i 2005 og har i løpet av 19 år utviklet fra enkeltmannsforetak etablert i et kjellerlokale i havna til å bli et stort industrianlegg. Utvidelsen av anlegget bidrar til nye arbeidsplasser og er et løft også tiltrekker seg ny kompetanse.

Fabrikken består i dag av 15 medarbeidere. Utbyggingen bengyte i mai i fjor, og det nye anlegget består også av nytt kjølerom, nytt lager, verksted, kontorlokaler og garderobe.

Vesterålen Marine Olje samarbeider blant annet med Nofima og Universitetet i Tromsø. Innovasjon Norge har også bidratt med støtte til prosjektet.

Additiliv prod crop

Setter opp global distribuert produksjon med On demand Manufacturing

Både produsenter av deler og sluttbrukere opplever ofte lange ledetider, utdaterte komponenter og variabel kvalitet på reservedeler – noe som utfordrer organisasjonens evne til å levere på mål. OEM-ene sliter med at det tar lang tid før deres kunder får et produkt de trenger, og litt for ofte får de komponenter med ikke tilfredsstillende ytelse. Pelagus 3D har etablert et nettverk av produsenter som kan levere kvalitet innen korte tidsfrister.

ABB Topsø crop

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk (Solid Oxide Electrolysis Cells).

MDV 03 2024 Kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2024 er publisert

Kunstig intelligens utvikles i raskt tempo. Alle må lære seg å håndtere denne teknologien. Nye produksjonsmetoder utvikles, som additiv produksjon, eller 3 D printing. Det er mye å forholde seg til. Men skal arbeidsplassene være trygge i fremtiden, må vi alle ta et tak for ny læring

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.