elkem-thamshavn-plant crop

Vi skal bli bedre enn World Class

Elkem er på World Class nivå i det meste de gjør. Divisjonen Silicon Products, hvor Fahad Rehman er vedlikeholdsdirektør, har mange kompetente og lojale medarbeidere. – Vi tok et meget kritisk blikk på oss selv, sa Rehman til Min Drift & Vedlikehold. Konklusjonen var at vi kunne bli bedre innen vedlikehold. Blant annet ved å ta godt vare på de ansatte og å sette klare mål. 

Det ble satt i gang fire parallelle initiativ. Alle verkene i Silicon Products divisjonen ble involvert. Målsettingen var å kartlegge nåsituasjonen innen vedlikehold, og å stake ut en kurs for forbedringer. Dette arbeidet ble ferdigstilt vinteren 2023[FR1] . – Det var svart interessant og litt overraskende at konklusjonene fra alle åtte verkene var svært sammenfallende, sa Rehman. Prosessene i alle verkene har vært åpen, uten at det ble lagt sterke føringer på gjennomføringen. Rehman har medvirket og fasilitert prosessene. Men målet med denne medvirkningen var å få gode prosesser, ikke å nå spesielle konklusjoner.

Prevas ny crop

Prevas ønsker velkommen til ny Teamlead & prosjektleder i Norge

Prevas har fått en ny teamlead & prosjektleder på Oslo-kontoret, Sofya Kapustina (37). Sofya har lang erfaring fra IKT-leveranser, prosjekt- og teamledelse med spisskompetanse innen utvikling av IT- og virksomhetsprosesser. 

egmaintenance-havlandet crop

Havlandet Havbruk AS og EG Maintenance utvider samarbeid om vedlikeholdet

Havlandet Havbruk AS ønsker å effektivisere vedlikeholdsarbeidet og har valgt å utvide samarbeidet med EG ved å ta i bruk EG Maintenance.  Implementering av EG Maintenance hos Havlandet vil bidra til en effektiv og strømlinjeformet driftsforvaltning for selskapets enheter.

OO oppkjøp Jan-Erik Storsve og Øyvind Nistad crop

Otto Olsen AS utvider produktporteføljen med oppkjøp av TR Fastenings Norge AS

Otto Olsen AS kunngjør fullført oppkjøp av TR Fastenings Norge AS, en betydelig utvidelse av sin allerede omfattende produktportefølje. Som en anerkjent norskeid virksomhet med solid erfaring og høy teknisk ekspertise, leverer Otto Olsen AS allerede et bredt spekter av produkter til ulike industrier.

670658562

Kiwas NDT-virksomhet overføres til IKM Inspection

Fra 4. april 2024 vil Kiwa Norges NDT-virksomhet bli overført i sin helhet til IKM Inspection AS. Avtalen som nå er inngått mellom Kiwa AS og IKM Inspection AS medfører at all aktivitet og medarbeidere knyttet til NDT-tjenester med tilhørende utstyrspark i Norge overdras.