Washington Mills crop

Prosessen de har utviklet vil gi store energi- og klimabesparelser

Washington Mills får 37,2 Enova-millioner til teknologidemonstrasjon

Washington Mills får 37,2 millioner kroner i støtte fra Enova for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid. Produktet brukes blant annet i elektronikk for el-kjøretøy og annen elektronikk der det er enten høy effekt, frekvens og/eller temperatur.

Washington Mills AS (WaMas) har siden 1960-tallet utviklet produksjonsprosessen sin i flere trinn til blant annet solindustri og bilindustri, og nå ønsker de å ta et steg videre. Prosessen de har utviklet, vil gi store energi- og klimabesparelser sammenlignet med alternative prosesser. Det anslås 80% reduksjon av energibruk og 40% reduksjon av klimagassutslipp som følge av forbedringene.

Administrerende direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal, sier at dette er en meget velkommen støtte til bedriften og satsningen på nye og framtidsrettede produkter. Støtten er også avgjørende for at prosjektet blir realisert.

-Det er et langt utviklingsarbeid som ligger bak og tidligere pilotprosjekt har fått støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Med denne støtten fra Enova bekrefter myndighetene at de er villige til å gi skikkelige bidrag til det grønne skiftet også i prosessindustrien, sier Svorkdal.

-Stort spredningspotensial

Enova har innvilget støtten på 37,2 millioner kroner gjennom programmet Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi.

-Ser man på spredningsmulighetene for teknologien globalt, så er det potensielle energi- og klimaresultatet av dette prosjektet stort, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

-Det dyktige og innovative miljøet på Orkanger får sjansen til å demonstrere energieffektive løsninger for fornybar energibruk i industrien. Det treffer Enovas mål godt, og vil bidra til å bringe oss nærmere lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn roser også prosjektet til Washington Mills:

-Regjeringen ønsker å satse på grønn industri. Fremtidens klimaløsninger skapes i Norge, og mange av våre industribedrifter er verdensledende innenfor grønne løsninger, sier statsråd Sveinung Rotevatn. 

- Jeg er veldig glad for tildelingen til Washington Mills i Orkanger. Prosjekter som dette viser at det offentlige støtteapparatet fungerer, og at det er attraktivt å investere i fremtidsrettet energi- og klimateknologi i Norge.

Forventet ferdig i 2024

Oppstart for selve prosjektet vil skje etter en endelig beslutning i WaMas’ styre. Anlegget forventes å være ferdig bygget i 2021, og demonstrasjonsperioden for prosjektet forventes å være ferdig i 2024.

Videreutvikling og demonstrasjon vil foregå kontinuerlig i prosjektperioden. Avhengig av markedsutviklingen kan et positivt prosjektresultat føre til

videre investering i et fullskalaanlegg på Orkanger hvor også etterbehandling vil være inkludert.

Det er en risiko for at den pågående korona-krisen vil kunne påvirke både selskapet og underleverandører i prosjektet, slik at tidsplanen kan påvirkes.

WaMas er byggherre og prosjekteier med innleide teknologileverandører i ulike deler av prosjektet. Selskapet er heleid av amerikanske Washington Mills Group Inc, som opererer globalt og eier åtte fabrikker med 600 ansatte innenfor produksjon av syntetiske mineraler. 95 av disse jobber i dag ved fabrikken på Orkanger.

Skydda vernesko crop

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.

Les mer
Egil Reidar Orsal

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.

Les mer
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

Les mer
MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer