AI produkt

Bruk av kunstig intelligens i industribedrifter

Kunstig Intelligens (AI) er blitt et kraftig verktøy for å øke bedrifters konkurransekraft. Det gjelder både for å øke oppetid og optimalisere vedlikeholdet. Spørsmålet er ofte, hvordan skal bedriftene komme i gang med å utnytte teknologien. Har vi kunnskap nok og hva kreves av oss?
2024-05-02
MATS HOLST

Har millioner – leter etter teknikkbransjens beste nyskapingsprosjekter

Movu Mobility og PPM Robotics er blant mottakerne av innovasjonsmidler fra DOGA. Nå skal ytterligere 11 millioner kroner sprøytes inn i norske bedrifter som vil bruke designdrevet innovasjon til å tenke nytt og forstå brukerne sine bedre. DIP er en støtteordning som stimulerer til bruk av designmeto...
2024-04-30
MDV 02 2024 Kolasj crop

Min Drift og vedlikehold 02 2024 er publisert

Den norske befolkning har høyere utdannelse og datakunnskap enn de fleste europeiske land. Men industriledere har til nå ikke evnet å utnytte dette potensialet. Vi har nå en gylden mulighet til å styrke norsk industris konkurransekraft. Resultatet var konseptet Industri 5.0. Her blir mennesket satt ...
2024-04-29
Prevas ny crop

Prevas ønsker velkommen til ny Teamlead & prosjektleder i Norge

Prevas har fått en ny teamlead & prosjektleder på Oslo-kontoret, Sofya Kapustina (37). Sofya har lang erfaring fra IKT-leveranser, prosjekt- og teamledelse med spisskompetanse innen utvikling av IT- og virksomhetsprosesser. 
2024-04-16
egmaintenance-havlandet crop

Havlandet Havbruk AS og EG Maintenance utvider samarbeid om vedlikeholdet

Havlandet Havbruk AS ønsker å effektivisere vedlikeholdsarbeidet og har valgt å utvide samarbeidet med EG ved å ta i bruk EG Maintenance.  Implementering av EG Maintenance hos Havlandet vil bidra til en effektiv og strømlinjeformet driftsforvaltning for selskapets enheter.
2024-04-11
OO oppkjøp Jan-Erik Storsve og Øyvind Nistad crop

Otto Olsen AS utvider produktporteføljen med oppkjøp av TR Fastenings Norge AS

Otto Olsen AS kunngjør fullført oppkjøp av TR Fastenings Norge AS, en betydelig utvidelse av sin allerede omfattende produktportefølje. Som en anerkjent norskeid virksomhet med solid erfaring og høy teknisk ekspertise, leverer Otto Olsen AS allerede et bredt spekter av produkter til ulike industrier...
2024-04-08
670658562

Kiwas NDT-virksomhet overføres til IKM Inspection

Fra 4. april 2024 vil Kiwa Norges NDT-virksomhet bli overført i sin helhet til IKM Inspection AS. Avtalen som nå er inngått mellom Kiwa AS og IKM Inspection AS medfører at all aktivitet og medarbeidere knyttet til NDT-tjenester med tilhørende utstyrspark i Norge overdras.
2024-04-03
CHAT GPT 4 crop

Chat GPT 4-priser: er det gratis?

Vi har alle sett mulighetene til ChatGPT, ikke sant? Den forrige chatboten ble drevet av GPT-3.5. Bare tenk på de ekstra funksjonene GPT-4 bringer til bordet. Denne siste versjonen kan forstå diagrammer og regneark, utføre beregninger med de gitte dataene og håndtere bilder. Den kan til og med analy...
2024-04-02
MIDSECTION OF WOMAN WORKING WITH MOBILE PHONE

9 av 10 selskaper som bruker AI til å forbedre KPI-er ser tydelige forbedringer

Et flertall av bedriftsledere ser behovet for å forbedre organisasjonens nøkkelindikatorer (KPIer). Kun en tredjedel har tatt i bruk AI i KPI-arbeidet, men de som gjør det ser raskt forbedringer i hvordan de kan analysere virksomheten og ta bedre beslutninger. Det viser en ny rapport fra MIT Sloan M...
2024-03-18
Alfa Laval crop

Ny pumpehåndbok fra Alfa Laval

Alfa Laval har nettopp publisert en helt ny utgave av selskapets anerkjente pumpehåndbok. Håndboken på 375 sider er gratis og inneholder vitenskapelig informasjon om grunnleggende pumpefunksjonalitet og grundige retningslinjer for dimensjonering og valg av riktig pumpetype for optimal virkningsgrad....
2024-03-14
OO Logistikksenter Ålesund crop

Otto Olsen AS styrker sin markedsposisjon gjennom overtakelse av Parker Hannifin logistikksenter i Å...

Otto Olsen AS, en ledende leverandør innen tekniske løsninger og produkter i Norge, kunngjør med glede overtakelsen av Parker Hannifin logistikksenter i Ålesund. Denne overtagelsen vil ytterligere styrke Otto Olsen AS sin tilstedeværelse i det norske markedet. Transaksjonen forventes å bli avsluttet...
2024-03-12