Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.
2023-05-25
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndt...
2023-05-22
TUNASTUDIO

Ørsted tildelt kontrakt – skal fange 430.000 tonn biogen CO2 og lagre på norsk sokkel

Den danske Energistyrelsen (DEA) har tildelt Ørsted en 20-årig kontrakt til 'Ørsted Kalundborg Hub' som er et prosjekt for karbonfangst og lagring (CCS). Prosjektet innebærer at Ørsted skal etablere karbonfangst ved to danske kraftverker – det treflisfyrte Asnæs kraftverk i Kalundborg i Vestsjælland...
2023-05-16
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.
2023-05-15
Næringssted crop

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norge som næringssted

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i...
2023-05-08
Cermaqs crop

Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.
2023-05-05
Kleven Verft crop

Foto Per Eide

Eksportstrategien: Høye ambisjoner, tom verktøykasse

Når næringsminister Jan Christan Vestre 2.mai presenterte sin nye eksportsatsing for maritim eksport utelater han den viktigste håndsregningen han kunne gitt norsk verftsindustri, nemlig en forskuddsgaranti for norske skipsverft.
2023-05-03
Reka crop

Nexans fullfører oppkjøpet av Reka Cables for å elektrifisere Norden

Nexans kunngjør den vellykkede fullføringen av oppkjøpet av Reka Cables, et førsteklasses selskap som er aktivt innen produksjon av høy-, mellom- og lavspenningskabler. Med en omsetning på 172 millioner euro i 2022 er dette oppkjøpet fullt i tråd med konsernets strategiske ambisjon om å bli en ren e...
2023-04-27
AVEVA data crop

Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssysteme

Godt vedlikehold er avhengig av gode data

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift. Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene, for eksempel dataene. Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene.
2023-04-26
BP PR MAIN IMAGE crop

Samarbeidet vil utvikle og effektivisere prosesser rundt vedlikeholdsaktiviteter

bp utvider samarbeidet med det norske softwareselskapet Aize

Det gjelder for alle installasjoner i Nordsjøen. Softwareselskapet Aize og bp har inngått en avtale som utvider partnerskapet til alle fem installasjoner bp opererer i Nordsjøen.
2023-04-24
MDV 02 2023 kolasj crop

Vedlikehold en ressurs

Min Drift & Vedlikehold 02 2023 er publisert

Et viktig element i reduksjon av industriens miljøutslipp er godt vedlikehold. Utstyr som fungerer i henhold til spesifikasjoner og produksjonsplaner vil redusere energiforbruk, råstoff forbruk og vrak produksjon. Når en produksjonslinje først er designet og idriftsatt er det kyndige operatører og v...
2023-04-21