MDV 03 2024 Kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2024 er publisert

Kunstig intelligens utvikles i raskt tempo. Alle må lære seg å håndtere denne teknologien. Nye produksjonsmetoder utvikles, som additiv produksjon, eller 3 D printing. Det er mye å forholde seg til. Men skal arbeidsplassene være trygge i fremtiden, må vi alle ta et tak for ny læring
2024-06-18
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk sa...
2024-06-14
EPOD fra det norske datasenterselskapet Nordic EPOD Foto NordicEPOD crop

Norsk datasenterselskap rigger seg for oppskalering – får internasjonale krefter i ryggen

De er blitt kalt et industrieventyr. Nå oppskalerer den norske datasenterleverandøren NordicEPOD driften for å ta markedsandeler på kontinentet. Med seg på laget får de utenlandske krefter. Datasenterindustrien er i stor vekst, og det merkes på etterspørselen etter kraftløsninger til bransjen. 
2024-06-11
EU-bygninger i Brussel. Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge signerer milliardavtale med EU om støtte til små og mellomstore bedrifter

Den 6. juni undertegner Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) avtaler om flere milliarder kroner i finansiering som kommer norske virksomheter til gode.
2024-06-07
Hans Fredrik Asbjørnsen

Aeron har også levert kjølesystemer til ladestasjonene for Norleds elektriske fe

Tildelt havvindkontrakt

Aeron, et selskap i AF Gruppen, er tildelt en EPCi-kontrakt for leveranse av komplette ventilasjons- og kjølesystemer til et 2GW havvindsprosjekt som er en del av et stort utbyggingsprosjekt i regi av det nederlandske, statseide selskapet TenneT. Prosjektet skal produsere strøm til husstander i Tysk...
2024-06-04
Gassturbin crop

Baker Hughes NovaLTTM16 gassturbin, 100% H2 klar.

Ny forbrenningsteknologi vil det bli effektivt og lønnsomt å bruke hydrogen for å drive gassturbiner...

 Det vil være et viktig steg for å avkarbonisere norsk og europeisk industri.Gassturbinmotorer som opererer med en blanding av hydrogen og naturgass er ikke noe nytt, men effektiviteten reduseres betydelig når turbinene opererer på rent hydrogen. For at hydrogen skal bli et alternativ, må turbinene ...
2024-05-31
Super data crop

Kjempekontrakt tildelt: Norges kraftigste superdatamaskin kommer snart

Nå er anskaffelseskonkurransen som skal sikre Norges neste superdatamaskin avsluttet. Hewlett-Packard Norge AS (HPE) vant konkurransen og er følgelig valgt som leverandør av kontrakten som har en verdi på hele 225 millioner kroner. Dette blir Norges kraftigste superdatamaskin noensinne og vil gi et ...
2024-05-30
Øyvind Huseby crop

Norge taper KI-kappløpet i Norden

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge, skriver at hvis vi ikke lykkes med å bruke KI til å trygge det norske samfunnet, skyldes det mangel på vilje og ikke mangel på evne. I en ny undersøkelse fra IKT Norge, avdekkes et bekymringsfullt bilde: Norge taper kappløpet i Norden om kunstig in...
2024-05-28
default

Vesterålen Marine Oil åpnet ny stor fabrikk

Vesterålen Marine Olje har utvidet produksjonslokalene og investert i ny innovativ teknologi som gir banebrytende muligheter i produksjon av fiskeolje. Onsdag 22.mai ble det nye anlegget åpnet av statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansson (AP) i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2024-05-24
AMNYTT 03 2024 kolasj crop

AMNYTT 03 2024 er publisert

Når vi snakker om teknologi og velferd tenker som oftest på mulighetene som finnes i pleie og omsorgsektoren. Roboter som gjøre pleiernes dag enklere. Det også utviklet løsninger for å kunne støtte eldre til å fungere i sine hjem lengre en fysisk tilstand i utgangspunktet tilsier.
2024-05-23
Hannover SAP crop

SAP og NVIDIA i nytt samarbeid for å akselerere bruken av generativ AI

dag avdukes et nytt og utvidet partnerskap mellom SAP SE og NVIDIA. Det skal gi virksomheter flere muligheter til å bruke data og generativ AI i SAPs portefølje av skyløsninger og applikasjoner takket være store språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services og nye NVIDIA NIM Microservices.
2024-05-23