Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.

«I henhold til avtalen er Corio og Å Energi enige om å inngå et eksklusivt samarbeid som foretrukne partnere i kommende norske utlysninger, og om å samarbeide om flere prosjekter i viktige markeder i Norden og Nord-Europa. Avtalen bygger på det vellykkede samarbeidet i Nordvegen Vind-konsortiet om satsing på flytende havvind i Utsira Nord i Norge. Den kombinerer Corios internasjonale havvindkompetanse og Å Energis sterke markedsposisjon i Norden.

Jonathan Cole, administrerende direktør i Corio Generation, sier: «Takket være vår felles interesse i Utsira Nord, og som partnere i Nordvegen Vind, har vi hatt et svært godt samarbeid med Å Energi siden 2021. Jeg er glad for å kunne utvide og styrke forholdet med denne nye avtalen.»

«Med vår omfattende kompetanse innen havvind, og Å Energis historie og erfaring i Norge og Norden, får vi nå et partnerskap som er svært godt posisjonert til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet i Norge og Nord-Europa. Jeg er begeistret over mulighetene som kan realiseres ved å kombinere styrkene våre.»

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, sier: "Vi har et utmerket samarbeid med Corio, og vi utfyller hverandre godt. Derfor ønsker vi å videreutvikle samarbeidet for å ta en rolle i de havvindprosjektene som skal lyses ut de neste årene, både i Norge og i Nordsjøbassenget.»

Vi vil legge til rette for en fornybar fremtid, og sterke partnerskap er avgjørende for at Å Energi skal levere på vår ambisiøse vekststrategi. Det er derfor med begeistring at vi kan lansere at vi nå tar en styrket posisjon innen havvind sammen med Corio.»

Avtalen ble kunngjort i dag da Jonathan Cole deltok som en av hovedtalerne på Å Energis årlige konferanse i Kristiansand.

Corio og Å Energi er allerede partnere i Nordvegen Vind-konsortiet, en satsing på utvikling av flytende havvind i Utsira Nord-området i Nordsjøen, utenfor vestkysten av Norge. Regjeringen planlegger å lyse ut om lag 1,5 GW flytende vindkapasitet på Utsira i 2024/25.

Sammen har Corio og Å Energi forpliktet seg til å støtte den norske regjeringens mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og fremme vekst i norsk havvindindustri. Selskapene skal være pådrivere for innovasjon i energimarkedet og legge til rette for flere lokale arbeidsplasser, økt aktivitet i leverandørindustrien og økte eksportmuligheter.

De to selskapene samarbeider allerede om en rekke initiativer for å videreutvikle havvindutbyggingen i Norge. To eksempler er Nasjonalt kompetansesenter for havvind, som har som mål å tette kunnskapshull i bransjen, og Norwegian Offshore Winds akseleratorprogram, som bidrar til å utvikle kompetanse og fremme innovasjon som gjør at Norge kan gjennomføre prosjekter og utnytte mulighetene innen havvind.

Landene rundt Nordsjøbassenget har satt som mål å levere havvindkapasitet innen 2050 tilsvarende om lag 7,5 ganger dagens produksjonskapasitet i det norske kraftsystemet. Mye av denne nye havvindkapasiteten vil komme fra flytende vind.

Om Corio Generation:

Corio er en spesialisert havvindaktør som utvikler muligheter innen fornybar energi over hele verden. Med en unik blanding av sektorledende ekspertise og dyp tilgang til langsiktig kapital, jobber vi tett med våre partnere i etablering og styring av prosjekter fra oppstart, utvikling og bygging, og inn i drift.

Corio har en av verdens største prosjektporteføljer for havvind med over 30 GW under utvikling i Europa, Asia-Stillehavet og Amerika på ulike stadier av utbyggingen. Vår portefølje spenner over etablerte og fremvoksende markeder, samt flytende og tradisjonelle bunnfaste teknologier. Disse nestegenerasjons havvindprosjektene vil bidra til å danne ryggraden i det globale netto null-energisystemet, samtidig som energibehovene til lokalsamfunn og selskaper møtes på en bærekraftig, pålitelig, sikker og ansvarlig måte.

Corio Generation er et porteføljeselskap av Macquarie Asset Management, som opererer på frittstående basis. For mer informasjon besøk coriogeneration.com.

Om Å Energi:

Å Energi er Norges største fornybarkonsern, med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttbruker.  

Å Energis viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren og rimelig fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden. 

Kjernen i driften er vannkraft, og hvert år produseres 11,3 TWh fra 73 hel- og deleide vannkraftverk. Selskapet har over 320000 strømkunder i privatmarkedet i Norge, leverer årlig 20 TWh til det nordiske bedriftsmarkedet og har Norges nest største nettselskap med 320000 kunder i Buskerud, Agder og på Hadeland. I tillegg har konsernet prosjekter innen batteri, hydrogen, sol, havvind og digitalisering. 

Å Energi har over 1 500 ansatte i åtte land; Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Sveits, Belgia og England. Konsernets visjon er å gi kraft til en fornybar fremtid. For mer informasjon, se aenergi.no.

MoreScope crop

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic investerer i MoreScope AS

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS. MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.