energi-nett crop

Har vi de siste månedene importert rimeligere kraft fra Europa.

Mørke skyer demper strømprisen

Vått vær i mai presset strømprisen ned. Handelskrig og nye EU-politikere kan drive den ytterligere nedover. Væromslaget fra april til mai ble klart og tydelig – og satte spor på strømbørsen.

Fra et tørt og varmt aprilvær som lokket fram både solbriller og sommersko, til en mai måned med mye nedbør, lavere temperaturer og mer vind. En nedtur for de som lengter etter sommeren, men en opptur for ressurssituasjonen i det nordiske kraftmarkedet.

Det beregnes fremdeles et underskudd i ressurssituasjonen fordi det er vesentlig mindre snø enn normalt og dermed mindre smeltevann i fjellet. Men med vær som vi har hatt i mai, så fylles det raskt opp.

Alt dette slår naturligvis inn på prisene i markedet: Spotprisen, som i januar toppet seg på drøyt 50 euro, ble i mai presset ned til 38,07 €/MWh. Selv om nedgangen er markant, er dette fremdeles en relativt høy pris. Noteringen ligger hele 42% over snittet for mai-prisene de siste fem årene. 

Billigere strøm i sommer
Med nedgang i spotprisen og bedring i ressursbalansen, har markedsaktørene senket sine forventninger til prisene i sommer. Gjennom mai har prisen for levering av strøm i juli falt med rundt 15 prosent.

Med høye nordiske strømpriser så langt i år, har vi de siste månedene importert rimeligere kraft fra Europa. Det blir neppe nødvendig framover, mener markedet. Nå prises dermed den nordiske kraften lavere enn prisen vi ser i Tyskland – til glede for nordiske strømkunder.

Mørke skyer over økonomien
De som ser enda lengre framover, ser dystre framtidsforventninger fra både industri og finanssektoren – noe som også vil påvirke strømprisene. Handelskrigen mellom Kina og USA er ventet å få globale følger, og dermed faller både aksjekurser, renter og råvarepriser. De lavere råvareprisene er igjen med å senke prisforventningen på strøm i Europa, noe som igjen bidrar til å senke prisene i Norden.

Endringer politisk
Også politiske endringer kan få konsekvenser for strømprisen framover. Avgangen til den britiske statsministeren Theresa May vil skape mer usikkerhet i forholdet mellom UK og EU. Dette kan få konsekvenser for prisen på CO2-utslippskvoter, en faktor som betyr mye de europeiske strømprisene. Det nylige EU-valget kan også få store konsekvenser, siden både høyresiden og miljøpartiene vinner terreng. Større makt til miljøpartiene i EU gir ny vind i seilene til de som vil legge ned kullkraft i Europa. Det er bra for miljøet, men skaper mer usikkerhet rundt kraftforsyningen – i alle fall på kort sikt.

HMR kontrakt crop

Viktig kontrakt for HMR Husnes

Skal som underleverandør til Kværner levere prefabrikkerte aluminiumskomponenter

HMR Husnes AS er tildelt en kontrakt for leveranser i forbindelse med Kværners oppgradering av Hydros aluminiumsverk på Husnes. I februar i år signerte Kværner og Hydro en kontrakt for installasjon av nytt utstyr til produksjonslinje B på Husnes.

Les mer
WV datasenter crop

Volkswagen åpner karbonnøytralt datasenter i Norge

Vil bli brukt av Volkswagen og Audi til høytytende servere,

Volkswagengruppen åpner i dag et nytt, klimanøytralt datasenter på Rjukan. Anlegget er bygget på bare seks måneder, i samarbeid med den norske partneren Green Mountain.

Les mer
Hultafors hørsel crop

Hultafors Group lanserer Hellberg hørselvern

Hellberg tilbyr et bredt sortiment hørselvern og smarte kommunikasjonsløsninger, tilpasset profesjonelle yrker som stiller høye krav til produktene de bruker. Sortimentet inneholder alt fra standard passive hørselvern til avanserte kommunikasjonsheadset.

Les mer
Tidens kraftigste crop

Tidenes kraftigste norske superdatamaskin til forskere

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske fors

5G etterfølger 4G-nettet, som vi kjenner i dag. Mer enn bare et oppgradert nett med økt hastighet, representerer 5G-nettet en helt annen verden hva gjelder muligheter til å tilby nye tjenester via nettverksløsninger. Selvkjørende biler er ett eksempel på teknologi som behøver 5G-kapasitet for å kunne etableres i stor skala.

Les mer