Manglende sikkerhet IT crop

Hevder at mange av verktøyene som er på plass ikke lenger benyttes

Ni av 10 IT-sikkerhetsledere vurderer å outsource IT-sikkerheten

Ny undersøkelse fra Trend Micro avslører at svært mange IT-sikkerhetsverktøy aldri blir brukt og at outsourcing av IT-sikkerheten kan være et nødvendig tiltak fordi svært mange sliter med manglende tilgang på fagfolk. Den markedsledende IT-sikkerhetsleverandøren, Trend Micro, har lagt frem funnene fra en nylig undersøkelse, hvor det kommer frem at virksomheter kun har på plass 30 prosent av nødvendige sikkerhetsløsninger.

Mangelen på gode nok sikkerhetsløsninger kompliserer IT-sikkerhetsavdelingens innsats for å prioritere cybertrusler og -angrep på en effektiv måte.

Undersøkelsen ble gjennomført av et uavhengig forskningsbyrå, som intervjuet over 2,300 IT-sikkerhetsbeslutningstagere fra over 20 land. Undersøkelsen avdekket alvorlige utfordringer IT-sikkerhetsteam står overfor i deres forsøk på å oppdage og respondere på stadig nye og mer sofistikerte cyber-trusler.

Mange IT-sikkerhetsverktøy er ikke i bruk

Blant de IT-sikkerhetsteamene som jobber i virksomheter med mer enn 10.000 ansatte, har de i gjennomsnitt over 40 forskjellige overvåkningsverktøy på plass. Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen hevder at mange av verktøyene som er på plass, ikke lenger benyttes. 

Årsakene til det er mange, inkludert:

  • Manglende integrasjon (42 prosent)
  • Manglende tilgang på fagfolk (39 prosent)
  • Utfordringer med å forstå hvordan verktøyene skal operasjonaliseres (38 prosent)
  • Gått ut på dato (37 prosent)
  • Stoler ikke på verktøyene (20 prosent)

Fortsatt ikke føre var?

De potensielle kostnadene for disse utfordringene er veldig store. I undersøkelsen kommer det frem at det gjennomsnittlige økonomiske tapet, hvis en IT-sikkerhetshendelse fører til brudd på personvernforordningen, ligger på over 2 millioner kroner.

Manglende tilgang til fagfolk vil resultere i mer outsourcing

I undersøkelsen kom det også frem at hele 92 prosent av respondentene vurderer å outsource håndteringen av IT-sikkerhetstjenester, for å kunne håndtere de interne utfordringene relatert til blant annet manglende tilgang på fagfolk. En slik tilnærming kan også bidra til å skape et mer holistisk bilde av IT-sikkerheten og på den måten forbedre selve responsen relatert til nye trusler og angrep.

- Ikke bare må virksomheter betale for IT-sikkerhetslisenser og -vedlikehold, men vi opplever også at stadig flere som jobber med IT-sikkerhet, sliter med både stress og utbrenthet. Rett og slett fordi det kreves mer og mer for å holde uvedkommende på avstand og infrastrukturen intakt. I tillegg skal de samme ansatte påse at alt blir håndtert i henhold til dagens reguleringer og lover. Vi er på ingen måter overrasket over at stadig flere velger å outsource disse oppgavene, legger Myrvold til.

Semcon hydrogen crop

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen er en av EUs prioriteringer og avgjørende for å nå EUs grønne vekststrategi.

Les mer
Victoria prosessoperatør crop

Victoria (24) jobber som prosessoperatør

Økningen er ikke stor, men det går riktig vei

Stadig flere jenter søker seg til yrkesfag. Kvinner i bransjen mener det er viktig å vise at også de kan jobbe i mannsdominerte yrker.  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det aldri før har vært så mange jenter som søker seg til de tradisjonelle "mannsyrkene" innen bygg, anlegg og teknologifag. 

Les mer
Parker PTFE slange crop

Ny, avansert PTFE-slange fra Parker overgår begrensningene til andre typer slanger

Har mange fordeler takket være avansert design og optimaliserte materialer

Parker Hannifin lanserer 2030T-V70CON avansert PTFE-slange, utviklet av Polymer Hose Division Europe. Dette avanserte nye produktet er ideelt for en rekke krevende bruksområder, som for eksempel områder som involverer aggressive medier, høyt trykk, mekanisk stress, høy temperatur, korrosjon eller UV.

Les mer
NORD-SAFOMI crop

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 

Les mer