Grensesamarbeid crop

Felles mål om at samarbeidet skal bidra til å utvikle nye bærekraftige løsninger

Norsk svensk samarbeid

WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood Cluster har nå tatt et ytterligere steg i å styrke klyngenes arbeid på tvers av landegrenser, og har nå signert samarbeidskontrakt med svenske Paper Province. Samarbeidet skal styrke innovasjonsarbeidet i skog- og treindustrien. 

WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood Cluster har nå tatt et ytterligere steg i å styrke klyngenes arbeid på tvers av landegrenser, og har nå signert samarbeidskontrakt med svenske

-Dette er en viktig milepæl for oss. Vi i Norge greier ikke å løse det grønne skiftet alene. Sammen med svenskene derimot er vi faktisk verdens 12. største økonomi, og nye internasjonale muligheter åpner seg opp, sier Kjersti Kinderås, som er klyngeleder i WoodWorks! Cluster. 

Signeringen skjedde under kronprinsparets offisielle besøk i Sverige og kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Victoria var tilstede under signering. Også næringsminister Jan Christian Vestre og hans svenske kollega Anna Hallberg overvar seansen. 

-Svensk samarbeid er veldig naturlig for oss. Dette er Norges viktigste handelspartner og vi kan få til mer sammen enn hver for oss. Gjennom felles kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling, informasjon og felles arrangement er jeg overbevist om at våre to land kan utgjøre en forskjell internasjonalt, forteller Berit Sanness klyngeleder i Norwegian Wood Cluster. 

Klyngene har felles ambisjoner om at samarbeidet skal bidra til å utvikle nye bærekraftige løsninger med økt bruk av tre for markeder nasjonalt og internasjonalt. Dette kan dreie seg om økt bruk av tre gjennom industrialisering og digitalisering, utvikling av dyre- og fiskefôr basert på tre samt emballasje.  

-Disse avtalene er utrolig viktig for arbeidet med omstilling av skog- og trenæringen. Vi har allerede i dag et veletablert samarbeid over grensen, men avtalen innebærer at vi tar enda et steg inn i et tettere samarbeid som gjør oss både sterkere og mer relevante, sier Sandra Sundbâck som leder svenske Paper Province. 

Også Innovasjon Norge var tilstede ved signeringen og peker på at et av regjeringens mål er at Norge og Sverige  skal bli enda sterkere sammen. 

-Avtalen mellom klyngene på norsk og svensk side løfter fokuset på innovasjon og utvikling av produkter og industri innen skog- og tre. Avtalen markerer starten på en felles reise. Vi i Innovasjon Norge heier på slike viktige initiativ, sier Krister Moen som er fagspesialist i Bioøkonomi Innovasjon Norge. 

Om aktørene: 

Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Klyngen har per i dag 30 medlemmer fra Innlandet, Oslo og Viken, og organiserer både trenæringen, finans og forskning. Målet er at klyngen gjennom tettere samarbeid mellom aktørene skal få til økt innovasjon og verdiskaping. Kvalitet, bærekraft og kvalitet er bærende verdier for klyngen. 

Paper Province er et verdensledende klynge innen skog og bioøkonomi. Klyngen som eies og drives av 120 virksomheter som medlemmer, vil muliggjøre bærekraftig innovasjon og utvikling og samler spisskompetanse om skogens mange muligheter. Paper Province jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom et bredt nettverk av bedrifter, finansinstitusjoner og akademia. Målet er å akselerere den grønne omstillingen gjennom å koble sammen viktige aktører og satsinger som tilsvarer skogens store muligheter. 

WoodWorks! Cluster er en skog- og trenæringskllynge i Midt-Norge med nærmere 80 medlemmer som arbeider for å styrke skog- og trenæringens posisjon. Klyngen skal bygge kunnskap og kompetanse i verdensklasse og initiere forskning og innovasjon sammen med de beste internasjonale miljøer. WoodWorks! Cluster bygger på en sterk samhandlingskultur som er rettet mot innovasjon og markedsorientering med utgangspunkt i bioøkonomien. Klyngesamarbeidet skal gi næringen et ekstra løft inn i framtida og det grønne skiftet

Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Les mer
Økt bemanning crop

Høye energipriser øker etterspørselen etter arbeidskraft i industrien

Utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft og verkstedindustri

Voldsomme prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste halve året. Regningene var vanskelig å betale for mange, samtidig som milliardene fosset inn i statskassen. At situasjonen samtidig førte til tidenes arbeidsmarked, er det mange som glemmer i energinasjonen Norge.

Les mer
NORD-DuoDrive-3kW crop

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Kan utstyres med alle vanlige hulakseldimensjoner og flensversjoner

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir/motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW. Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet.til det globale skipsmarkedet.

Les mer
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Les mer