Njord A Thomas Sola - Statoil crop

97 prosent av arbeidsgiverne vel enten bevare eller øke arbeidsstyrken

Optimismen øker blant arbeidsgivere på Sør-Vestlandet - olje og gass driver veksten

Utsiktene for nye arbeidsplasser på Sør-Vestlandet øker mer enn noe annet sted i Norge andre kvartal. Behovet for arbeidskraft har økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor og to prosentpoeng siden forrige kvartal, viser ManpowerGroups undersøkelse.

- Arbeidsledigheten i regionen er på vei ned, og optimismen i arbeidsmarkedet er på vei opp. Vi opplever markant flere henvendelser i år enn i fjor, både fra arbeidsgivere som ser etter nye medarbeidere til faste stillinger og til prosjekter, sier Jarle Brandt, direktør for Manpower Rogaland.

ManpowerGroups arbeidslivsundersøkelse er en undersøkelse som tar temperaturen på arbeidsmarkedet gjennom å spørre et representativt utvalgt bedrifter om de har planer om å bemanne opp, ned eller forbli uendret. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling.

For tredje kvartal på rad er det Olje & Gass-sektoren som sier de skal ansette flest av industrisektorene i undersøkelsen. En av fem bedrifter innen Olje & Gass sier de skal ansette nye medarbeidere. Det er samme nivå som andre kvartal i fjor, og tre prosentpoeng opp fra første kvartal i år. Økningen har stor påvirkning på Sør-Vestlandet.

–Veksten i regionen drives av Olje & Gass-sektoren. Når Olje & Gass næringen har positiv utvikling, påvirkes alle sektorer, ikke bare leverandørindustrien. Går Olje & Gass bra, går næringslivet bra, sier Brandt.

Kamp om talentene

På landsbasis skal hele 97 prosent av arbeidsgiverne enten bevare eller øke arbeidsstyrken neste kvartal. Økt etterspørsel etter arbeidskraft gir rift om talentene.

– Under nedbemanningsperioden i regionen ansatte man dyktige fagfolk fra arbeidsledighet. Arbeidstakerne beveger seg nå i større grad mellom jobber, og tør å se seg om etter ny jobb, hvis jobben de har ikke er innertier. Det er nok et tegn på bedre tider, og flere av våre kunder synes det er vanskeligere i år enn i fjor å finne rett kandidat og henvender seg til oss for bistand til å finne rett kompetanse, sier Brandt.

På Sør-Vestlandet er det økt etterspørsel etter både arbeidstakere med spesiell og generell kompetanse. For spesiell kompetanse etterspør de særlig ingeniører og arbeidstakere med utdannelse innen IT.

– Med så mange arbeidsgivere på jakt etter talentfulle arbeidstakere, er det større kamp om talentene enn i fjor. Det er rett og slett færre kandidater å velge mellom, og det tar lengre tid å få rett kandidat ansatt. For generell kompetanse er det høyt trykk blant annet innen økonomi og regnskap samt lager og logistikk, sier Brandt.

Manpower hjelper bedrifter med å ansette til både faste- og midlertidige stillinger og stillinger. Brandt sier de mottar stadig flere henvendelser fra bedrifter som ønsker hjelp i rekrutteringsprosessen.

– Vi er en stor aktør som er i kontakt med mange, og kan bistå med å finne kompetansen kunden trenger selv om kampen om talentene har tilspisset seg.

Schneider Karoline_Nystrom crop

Klimaengasjementet spriker fra landsdel til landsdel

Skyldes omstillingen etter oljekrisen og en grønn vind i energisektoren

Få ledere har konkrete planer for å få ned CO2-utslippene. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, er sterkt engasjert i klima og grønn teknologi. Her under sin keynote på selskapets bransjekonferanse Let’s Connect.

Les mer
HCMEog ABAX skal samarbeide crop

ABAX og Hitachi inngår internasjonal storavtale

Se brukstid og spore maskinene

Det norske teknologiselskapet ABAX har inngått en gigantavtale om å levere telematikk-løsninger til det Japanske industrikonsernet Hitachi. Samarbeidet betyr at ABAX sine løsninger vil inkluderes i flere av Hitachis maskiner, og dermed forenkle administrasjon og vedlikehold av maskiner i utstyrsindustrien.

Les mer
Meidell demmeler crop

P. Meidell AS tar Demmeler inn i porteføljen

De fleksible sveisebordene brukes av alle

– Vi har jobbet hardt for å få agenturet på 3D-oppspenningssystemet fra Demmeler. Dette er originalen, og den med klart mest fokus på kvalitet og nøyaktighet, forteller Glenn Paulsen hos P. Meidell AS.

Les mer
Maintech konf crop

En av vedlikeholdsbransjens største samling

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Les mer