DigitalTwin-crop

Næringen hadde en økning på nesten ni prosent.

Skip og oljeplattformer førte til økning i norsk industriproduksjon

Veksten kan særlig knyttes til bygging av skip og oljeplattformer. Norsk industriproduksjon hadde en økning på 1,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2018. Det er særlig verftsindustrien som bidrar til økningen. NTB  

Produksjonsveksten kommer etter oppgang i begge de to foregående kvartalene, på henholdsvis 1 og 0,8 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten i fjerde kvartal kan særlig knyttes til bygging av skip og oljeplattformer, der næringen hadde en økning på nesten ni prosent. I tillegg bidro også metallvareindustrien til den samlede oppgangen med en vekst på 3,5 prosent. Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet sett en økning i fjerde kvartal på 3,3 prosent.

De sesongjusterte tallene viser også at den samlede industriproduksjonen økte med 0,5 prosent fra november til desember 2018. Sammen med metallvare- og maskinindustrien bidro næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri til å trekke den samlede produksjonen i positiv retning. Samtidig opplevde kjemiske råvarer en nedgang i perioden.

Estimerte tall fra Eurostat , EUs statistikkontor, viser at industriproduksjonen i land i eurosonen hadde en nedgang på 1,7 prosent fra oktober til november 2018. I den samme perioden var produksjonen i Norge stort sett uendret med en liten økning på 0,1 prosent.

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverk og kraftforsyning samlet var uendret fra tredje til fjerde kvartal for 2018. Utvinningen av råolje gikk ned med 0,6 prosent, samtidig som utvinningen av naturgass falt med hele 10 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene.

Utvinningstjenester hadde en økning på 4,2 prosent i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med det foregående kvartalet. Bergverksdrift hadde også en positiv utvikling i samme periode med en økning på 3,7 prosent.

Norsk kraftforsyning hadde en vekst på 6,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2018. Her henger økningen sammen med en lav produksjon i kvartalet før, grunnet meget lite nedbør.

Arla_Foods_Bild 2

Morgendagens maskin løsninger

Utfordringene er kjent som riktig dimensjonering

Innovativ maskin design er integrert i suksessen til enhver maskinbygger. Smart maskindesign gir maskinbyggeren belønning i form av optimalisert areal til maskinen. Det reduserer plassbehov i fabrikken, gir betydelige besparelser av komponenter og i installasjon. Sikkerhet blir innebygget ved design.

Les mer
Sten Stromgren

Engcon investerer 90 millioner i nye maskiner – tredobler produksjonskapasiteten

Ser for oss store effektivitetsforbedringer med denne investeringen

Den verdensledende tiltrotatorprodusenten Engcon skal de neste tre årene investere til sammen 90 millioner kroner i toppmoderne CNC-maskiner, som et svar på den store interessen ute i markedet. Med de nye maskinene på plass vil Engcon kunne produsere 22 000 tiltrotatorer i året, noe som er tredobling sammenlignet med i dag.

Les mer
Skyda crop

Vestteknikk og Skydda: blir HMS-partnere

Den grunnleggende tanken er å være kompetanseleverandør

HMS-selskapene Vestteknikk og Skydda Norge styrker samarbeidet for å skape en tryggere hverdag på norske industriarbeidsplasser. − I praksis har vi samarbeidet om Sundstrøm åndedrettsvern i ett år. Resultatene begynner allerede å vise seg, forteller Jan Espeland, regionsansvarlig for Sør-Norge i Skydda.

Les mer
Njord A Thomas Sola - Statoil crop

Optimismen øker blant arbeidsgivere på Sør-Vestlandet - olje og gass driver veksten

97 prosent av arbeidsgiverne vel enten bevare eller øke arbeidsstyrken

Utsiktene for nye arbeidsplasser på Sør-Vestlandet øker mer enn noe annet sted i Norge andre kvartal. Behovet for arbeidskraft har økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor og to prosentpoeng siden forrige kvartal, viser ManpowerGroups undersøkelse.

Les mer