Tidens kraftigste crop

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske fors

Tidenes kraftigste norske superdatamaskin til forskere

5G etterfølger 4G-nettet, som vi kjenner i dag. Mer enn bare et oppgradert nett med økt hastighet, representerer 5G-nettet en helt annen verden hva gjelder muligheter til å tilby nye tjenester via nettverksløsninger. Selvkjørende biler er ett eksempel på teknologi som behøver 5G-kapasitet for å kunne etableres i stor skala.

Med en regnekraft tilsvarende over 34 000 laptoper vil Norges nye nasjonale superdatamaskin femdoble regnekapasiteten til norsk forskning.

Skal Norge drive forskning som løser store vitenskapelig og samfunnsmessige utfordringer, må forskerne ha tilgang til superdatamaskiner som kan foreta svært omfattende beregninger.

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske forskere. Selskapet har nå anskaffet en ny superdatamaskin, og valget falt på BullSequana XH2000 levert av Atos. 

Med en teoretisk ytelse på til sammen 5,9 petaflops vil beregningskapasiteten i norsk forskning femdobles.

– Skal vi løse kreftgåten og forstå klimautfordringer, utvikle nye medisiner og varsle ekstremvær, trenger forskere mer superdatakraft. Sigma2s nye superdatamaskin er et skritt på veien mot å finne svaret på de store utfordringene samfunnet står overfor, sier daglig leder i Uninett Sigma2 Gunnar Bøe.

Maskinen skal plasseres ved NTNU i Trondheim, og den vil bli tilgjengelig for forskere i løpet av våren 2020.

Tungregning til flere

Kampen om forskningsmidler tilspisser seg for norske forskere, og konkurransen fra utlandet blir stadig tøffere.

– Med denne nye superdatamaskinen vil vi ha muligheten til å gi betydelig bedre tilgang til beregningsressursene de trenger. I tillegg ser vi også at stadig flere forskningsdisipliner tar i bruk tungregning. For eksempel språkforskning, psykologi og humaniora, forklarer Bøe. 

Grønn profil 

Et annet viktig aspekt ved den nye superdatamaskinen er varmegjenvinning. Den kan gjenvinne store deler av energien som brukes til beregninger, dette i form av varmt vann som skal benyttes til å varme opp bygninger på NTNU. All strøm vil også komme fra fornybar energi.

Tekniske spesifikasjoner for BullSequana XH2000

Antall beregningsnoder

1344

Prosessorkjerner per node

2 x 64

Prosessortype

AMD Epyc Rome 2,2 GHz – 225W

Totalt antall prosessorkjerner

172 032

Totalt minne

372 TB

Høyhastighetsnettverk

Mellanox Infiniband HDR100, Dragonfly+

Intregrert datalagring

2,55 PB DDN Lustre

Teoretisk ytelse

5,9 Pflops

Kraftforbruk ved maks ytelse

952 kW

Gulvareal

14,78 m2 (29,56 m2)

Effektivitet varmegjenvinning

95%


Pressemelding på sigma2.no

Uninett Sigma2 er ansvarlig for å skaffe, drive og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for datavitenskap i Norge, og selskapet tilbyr beregnings- og datalagringstjenester. 

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim om å levere en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur til forskning og høyere utdanning i Norge. 

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er omtrent 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene. 

Sigma2 leder og koordinerer norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor e-infrastruktur.

 

Arbeidsmarked crop

Norske arbeidsgivere spår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år

Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter

Bemanningsutsiktene i fjerde kvartal er de sterkeste på åtte år, viser ferske tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

Les mer
Bergverk crop

To nye ansatte i Norsk Bergindustri

Viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå

Sekretariatet i Norsk Bergindustri har ansatt Njål Hagen (53) som fagsjef for bærekraft og miljø, og Lars-Erik Sletner (54) som fagsjef for politikk og samfunn.

Les mer
Mapai arbeid crop

Et godt sted å jobbe

Vi har over lang tid jobbet målrettet med å ha et best mulig arbeidsmiljø

Mapei har lenge vært en arbeidsplass med høy trivsel, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Nå tar vi et steg videre gjennom et samarbeid med den internasjonale sertifiseringsordningen Great Place to Work.

Les mer
Bærekraft crop

Bærekraftsrapportering på agendaen

Selskapene er vurdert på fire områder

Analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI har gjennomgått og rangert bærekraftsrapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs. Orkla havnet på tredjeplass.

Les mer