Nord Elkem salten crop

Nordnorsk forening for industrivedlikehold

Etter 8 år som bedriftsnettverk har en rekke industribedrifter i nord Norge har gått sammen om å etablere Nord-Norges første forening innen industrivedlikehold, Vedlikeholdsnettverk- Nord.

Vedlikeholdsnettverk-Nord ble opprinnelig etablert som et bedriftsnettverk for 8 år siden finansiert av Innovasjon Norge. Gjennom prosjektet ble det lagt grunnlag for et varig samarbeid mellom en rekke industribedrifter, utdanningsinstitusjoner og leverandører av vedlikeholdstjenester i Nor-Norge.

I oktober 2023 ble nettverket registrert som en selvstendig, medlemsstyrt forening innen industrivedlikehold for industrien i nord Norge. Foreningen har også et godt samarbeid med Norsk forening for vedlikehold.

Vi ser et stort potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon gjennom kompetanseheving, erfaringsdeling og bruk av ny teknologi i industrien. Havarier og driftsstans på grunn av manglende eller feil vedlikehold koster bedriftene og samfunnet flere 100 millioner hvert år

Arbeidet i foreningen skal være praktisk rettet, anvendbart og har gjennom flere år vist varige og konkrete resultater ute i bedriftene gjennom tett samarbeid mellom industri, universiteter, leverandører og forskningsinstitusjoner både i Norge, Sverige og Finland.

I og med at Finland er NATO medlem og Sverige er på vei inn i NATO har Vedlikeholdnettverk-Nord også etablert nettverket «Nordic Maintenance Cluster» i samarbeid med Universitetet i Narvik, Luleå Tekniske Universitet og Oulu universitet. Dette samarbeidet vil i tillegg til sivil industri også rette seg mot forsvarsindustri i de nordiske land

Målsetningen for foreningen er å skape relasjoner, vekst og utvikling innen industrivedlikehold, bidra til økt driftssikkerhet og ivaretakelse av lokal kompetanse.

Foreningen gjennomfører årlige nettverkssamlinger hvor medlemmer og samarbeidspartnere fra industri og universiteter i Norge, Sverige og Finland deltar. Vi arrangerer medlemsmøter, kurs, fagdager og bedriftsbesøk etter medlemmenes behov. I tillegg gjennomfører vi små og store prosjekter i fellesskap med ekstern finansiering.

I styret i foreningen sitter blant andre representanter fra UiT i Narvik, Statkraft, Nexans AS Rognan og Momek Services i Mo Industripark.

Se også nettsiden www.vedlikeholdsnettverknord.no

SKF ansys-app-top crop

Mindre CO2 med CO-design

Visste du at den største miljøpåvirkningen fra lagre kommer fra bruksfasen? Hvis man velger og designer lagre som minimerer friksjonen, kan det derfor være svært positivt for det samlede industrielle CO2-avtrykket.

Kerry crop

John Kerry; vi kan stopp oppvarming av kloden til under 1,9 grader

Under Yara Internationals bærekraftsseminar i forrige uke var Jon Kerry den viktigste deltakeren. Kerry er USAs spesialutsending for klima og en del av Bidens administrasjon. Hvis vi utnytter de teknologiske mulighetene, er Kerry optimistisk. Vi kan bremse oppvarmingen.

Les mer
OO Egenproduserte-tetninger crop

Egenproduserte tetninger

Otto Olsen AS presenterer en brosjyre med en oversikt over tetningene selskapet produserer i sine lokaler på Skedsmokorset. I sortimentet finner brukeren et bredt spekter av maskinerte tetninger og pakninger i ulike materialer, hentet fra ledende europeiske produsenter. 

Les mer
joetul-fabrikk-fredrikstad-crop

Jøtul AS velger EG Maintenance som nytt vedlikeholdssystem

Jøtul AS, global markedsleder og produsent av ovner og peiser i støpejern, har valgt EG Maintenance som deres nye leverandør for vedlikeholdssystem. Denne beslutningen markerer et skifte i retning av økt effektivitet og innovasjon i vedlikeholdsprosessene hos Jøtul.